Agricultural intensification and farmland birds

F. Geiger

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Samen met onderzoekers van acht Europese universiteiten, heeft Flavia Geiger de effecten van verschillende landbouwpraktijken op boerenlandvogels onderzocht. In negen Europese studiegebieden waren soortenrijkdom en dichtheid van boerenlandvogels lager op akkerbouwbedrijven met een hogere graanopbrengst. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen had een negatief effect op boerenlandvogels. Soortenrijkdom en dichtheid van broedvogels verschilde niet tussen biologische en gangbare bedrijven.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Berendse, Frank, Promotor
 • de Snoo, Geert, Promotor
Award date21 Jan 2011
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085858447
Publication statusPublished - 21 Jan 2011

Keywords

 • birds
 • agricultural land
 • intensification
 • intensive production
 • biodiversity
 • farm management
 • pesticides
 • biological control
 • organic farming
 • feeding behaviour
 • netherlands
 • europe
 • grassland birds
 • agri-environment schemes

Cite this