Agrarische natuurverenigingen aan de slag : een tweede verkenning naar de rol van agrarische natuurverenigingen in natuurbeheer : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

N. Oerlemans, E. van Well, J.A. Guldemond

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In 2004 is onder alle agrarische natuurverenigingen een enquête gehouden met als doel voor de Natuurbalans 2004 de rol van de natuurvereniging in natuur- en landschapsbeheer in beeld te brengen. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van een vergelijkbare enquête uit 2001. Het aantal agrarische natuurverenigingen is gegroeid van ca 100 in 2001 tot ca 124 in 2004. Aantal (burger)leden is gegroeid en de werkgebieden beslaan nu naar schatting 55% van het agrarische gebied. Een overzicht van de verschillende vormen van beheer door de agrarische natuurverenigingen wordt weergegeven. Samenwerking met ander partijen is toegenomen, waarbij het meest met de regionale LTO-organisaties, provincies en gemeenten wordt samengewerkt. Samenwerking met terreinbeheerders is ook toegenomen. Samenwerking bestaat uit het (gezamenlijk) uitvoeren van projecten, financiering, beleidsbeïnvloeding en advisering. Er heeft een stijging plaatsgevonden van het aantal afgesloten contracten, met name voor het Programma Beheer. Knelpunten, wensen en opstekers van de agrarische natuurverenigingen zijn in beeld gebracht. Trefwoorden: agrarische natuurverenigingen; agrarisch natuurbeheer; burgerparticipatie; enquête.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages40
Publication statusPublished - 2004
Externally publishedYes

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.10
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • nature conservation
  • agriculture
  • participation
  • membership
  • netherlands
  • agri-environment schemes
  • associations

Cite this