Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013

J. Luijt, M.J. Voskuilen

  Research output: Other contributionPamphlet

  Abstract

  De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 2012 lijkt zich in het 1e kwartaal van 2013 te stabiliseren op een niveau van bijna 51.000 euro per hectare. In het 1e kwartaal van 2013 werd een prijs gemeten van 50.745 euro per hectare tegen 46.688, 48.734, 51.727 en 50.559 euro per hectare in de 4 kwartalen van 2012 (49.000 euro per hectare over heel 2012). Aan de stijging van de grondprijs liggen enerzijds goede resultaten (en ook vooruitzichten daarop) in de akkerbouw ten grondslag. Anderzijds is de substantiële stijging van de agrarische grondprijs sinds 2006 voor een belangrijk deel een gevolg van de dalende prijs van het melkquotum (zie figuur 1). De melkveehouderij anticipeert via schaalvergroting op een vrije zuivelmarkt in 2015. Echter, wanneer door onder meer schaalvergroting de milieudoelen op het gebied van ammoniak- en fosfaatreductie in gevaar komen, dreigt de invoering van dierrechten. Die zullen een vergelijkbaar negatief effect op de agrarische grondprijs hebben als de melkquotering. Door het aantal dieren en de melkproductie voor 2015 tegen de huidige lage quotumprijs uit te breiden wordt het risico van het eventueel later moeten aankopen van dure dierrechten voorlopig teniet gedaan.
  Original languageDutch
  PublisherLEI Wageningen UR
  Place of PublicationDen Haag
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • agricultural land
  • land prices
  • land transfers

  Cite this