Agrarische bedrijfswaterplannen Dwingelerstroom en Wapserveensche Aa: pilotstudie naar de potentie en effectiviteit van maatregelen bij agrarische bedrijven die bijdragen aan verbetering van de waterhuishouding

P.N.M. Schipper, P. Groenendijk, I.E. Hoving, R. Michels, M. Arts, H. Staarink, J. van Bakel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit onderzoek zijn 9 agrarische melkveebedrijven in Drenthe bezocht en is samen met de betrokken agrariërs besproken en geanalyseerd in hoeverre de situatie op het erf en de percelen verbeterd kan worden ten aanzien van bodem en water. Vanuit gesignaleerde knelpunten zijn maatregelen aangedragen die bij kunnen dragen aan verbetering van het bedrijfsresultaat en het watersysteem. Samen met het waterschap zijn een 6-tal type maatregelen geselecteerd waarvan de effectiviteit is berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van modellen die op perceelsniveau de vochthuishouding, gewasopbrengst en nutriëntenhuishouding simuleren. Voor ieder bedrijf zijn de resultaten van het veldbezoek, analyse en berekening van effecten opgenomen in een bedrijfswaterplan, welke voor feedback is voorgelegd aan de betreffende agrariër. Het voorliggende rapport vat de resultaten van de 9 bedrijfswaterplannen samen en geeft op hoofdlijnen aan wat de potenties zijn van maatregelen op regionaal niveau.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages67
DOIs
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.2735
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • dairy farms
  • dairy farming
  • water management
  • soil management
  • crop yield
  • drainage
  • drenthe

Cite this