Agent Based Modeling: Het simuleren van nalevingsgedrag

E.D. van Asselt, S.A. Osinga, M. Asselman, P. Sterrenburg

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Nalevingsgedrag wordt door een aantal factoren beïnvloed. Deze factoren zijn door het Ministerie van Justitie samengevat in de Tafel van Elf die zowel spontane nalevings- als handhavingsdimensies bevat. Elk individu gaat verschillend om met deze dimensies. Om overall iets te kunnen zeggen over het nalevingsgedrag van een doelgroep dienen de verschillende individuen of bedrijven en hun interacties beschreven te worden. Dit is mogelijk door gebruik te maken van Agent-Based Modeling (ABM). ABM is in het hier beschreven onderzoek toegepast in een case-studie naar correct gebruik van antibiotica door varkenshouders. Simulaties lieten hierbij zien dat een hoog nalevingsniveau bereikt kan worden door een hoge mate van acceptatie van de wetgeving, waarbij enige mate van inspectie nodig zal blijven. Verder bleek uit de simulaties dat het gedrag van varkenshouders beïnvloed wordt door het nalevingsgedrag van varkenshouders in de omgeving. Voor zover ons bekend is dit de eerste toepassing van ABM op het gebied van naleving en toezicht.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-6
Number of pages6
JournalBeleidsonderzoek online
Issue number19
Publication statusPublished - 2012

Cite this