Afwegingskader sanering waterbodem, oever en/of landbodem; beoordeling fysische, milieuchemische en ecologische aspecten

P.J. den Besten

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Door RIZA en DWW is een systematiek ontwikkeld waarmee stapsgewijs een aantal aspecten kan worden beoordeeld die relevant zijn voor de afweging of voor een specifiek verontreinigingsgeval een integrale sanering van waterbodem, oever en landbodem wenselijk is. In twee deelstudies is de huidige stand van kennis geïnventariseerd op het gebied van de beoordeling van ecologische risico's en de fysische en milieuchemische relaties tussen compartimenten van een watersysteem. In dit rapport worden de resultaten van deze deelstudies samengevat en wordt een systematiek gepresenteerd om stapsgewijs bovengenoemde afweging uit te voeren.
Original languageUndefined/Unknown
Number of pages73
Publication statusPublished - 2000

Cite this