Afvoer van stikstof en fosfaat geen vast gegeven

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Minas rekent voor de akker- en tuinbouwgewassen een vaste afvoer ingerekend van 165 kg N en 65 kg P2O5 per ha. De vraag is in hoeverre dit een redelijke inschatting is van de werkelijke afvoer, mede gezien de diversiteit aan gewassen in de akker- en tuinbouw. Een goed beeld van de werkelijke afvoer geeft bovendien meer inzicht in de daadwerkelijke N-verliezen die optreden bij de teelt van een bepaald gewas. Daarom zijn PPO-onderzoeksgegevens geanalyseerd om het volgende vast te stellen:
Original languageDutch
PublisherKennisakker
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 15 Aug 2001

Cite this