Afgewenteld grondgebruik op melkveebedrijven: externe hectares

G. Iepema, T. Baars

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het project Bioveem worden een aantal nieuwe meetlatten ontwikkeld, die raken aan de intenties van de biologische landbouw. Met deze meetlatten kunnen de deelnemende bedrijven onderling vergeleken worden op andere vlakken danbedrijfseconomische cijfers en technische kengetallen. De eerste meetlat die is ontwikkeld en getoetst, is die van de externe hectares. Deze meetlat raakt aan de intentie van een regionale productie en aan doelen zoals bedrijfsindividualiteit. Bij deberekening van de externe hectares wordt aan- en afvoer van strooisel, voer en mest op een bedrijf uitgedrukt in hectares. Op basis van de meetlat kan inzicht ontstaan over de hoeveelheid melk die zonder aanvoer van buiten per hectare kan wordengeproduceerd. Daarnaast kan de berekening van de externe hectares dienen als hulpmiddel in de discussie welke intensiteit met het oog op milieubelasting en afwenteling op systemen elders is gewenst. De berekening maakt namelijk inzichtelijk wat deecologische afwenteling van een bedrijf is. In dit rapport wordt de methode voor het berekenen van dit kengetal gepresenteerd. Vervolgens worden de resultaten van deze berekening op de Bioveembedrijven op een rij gezet.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages23
Publication statusPublished - 2005
Externally publishedYes

Publication series

NameBioveem rapport
PublisherAnimal Sciences Group
No.10
ISSN (Print)0169-3689

Keywords

  • organic farming
  • dairy farming
  • regions
  • sustainability
  • indicators
  • farm inputs
  • location of production
  • innovations

Cite this