Adviezen voor stikstofgebruiksnormen voor akker- en tuinbouwgewassen op zand- en lössgrond bij verschillende uitgangspunten

W. van Dijk, J.J. Schröder

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Met ingang van 1 januari 2006 bracht Nederland haar wetgeving aangaande het gebruik van meststoffen in overeenstemming met de Europese Nitraatrichtlijn. Dit gebeurde onder meer door het definiëren van zogenaamde gewasspecifieke gebruiksnormen. Dit zijn de maximale hoeveelheden (werkzame) stikstof (N) die jaarlijks gegeven mogen worden. Voor de akker# en tuinbouwgewassen op zand- en lössgrond zijn deze gebruiksnormen voor de jaren 2006 en 2007 al wel vastgesteld, maar dit dient voor de jaren 2008 en 2009 alsnog te gebeuren. In opdracht van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is hiervoor in 2007 een studie uitgevoerd. Daarin is verkend op welk niveau gebruiksnormen, in afhankelijkheid van bepaalde uitgangspunten, zouden kunnen liggen. Bij teelten op zandgronden is het van belang om gebruiksnormen zo te kiezen dat de Europese doelstelling voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater (11,3 mg nitraat N per liter = 50 mg nitraat per liter) in de toekomst niet overschreden wordt. Dit rapport beschrijft de resultaten van die studie.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
  Number of pages68
  Publication statusPublished - 2007

  Publication series

  NamePPO
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, AGV
  No.nr. 371

  Keywords

  • soil chemistry
  • legislation
  • nitrogen
  • sandy soils
  • loess soils
  • nitrates
  • netherlands
  • arable farming
  • horticulture
  • application rates
  • leaching
  • fertilizer application

  Cite this