Advies Nutriëntenvisie Rijn-Oost: Inventarisatie van knelpunten en oplossingen

G.H. Ros, P. Groenendijk, Joachim Rozemeijer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de chemische en ecologische doelen voor de KRW te bereiken, zal de belasting van het oppervlak-tewater met nutriëntenin Rijn-Oost omlaag moeten. Demeest relevante bronnen zijn de RWZI’s, de land-bouw en aanvoer vanuit Duitsland. De KRW-werkgroep Stoffen en Monitoring Rijn-Oost wil het RAO en het RBO relevante input meegeven om op Rijn-Oost niveau tot een opiniërend bestuurlijk gesprek te ko-men ter verbetering van de waterkwaliteit. Om de problematiek en oplossingsrichtingen zo helder en con-creet mogelijk neer te zetten is er begin september 2018 een expertsessie geweest ter voorbereiding op het RAO en het RBO, waarvan deresultaten in deze rapportage worden geïntegreerd in een inhoudelijk advies voor de nutriëntenopgavemet een focus op de rol van de landbouwsector
Original languageDutch
PublisherNutriënten Management Instituut NMI
Number of pages33
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameRapport
PublisherNMI
No.1589.N18.21

Cite this