Advies denktankover ecologische analyse 2020 voor het Natuurwinstplan Grote Wateren

Ytje Feddes, Kees Bastmeijer, Koos Biesmeijer, Peter Herman, Joop Schaminée, Matthijs Schouten, Heleen van de Velde

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Wageningen Research is gevraagd om bij te dragen aan de ecologisch-wetenschappelijke onderbouwing van het Na- tuurwinstplan Grote Wateren. De oorspronkelijke onder- zoeksvragen zijn daarbij gedurende het onderzoek bijgesteld, als gevolg van nieuwe inzichten in de complexiteit van de materie en haalbaarheid binnen de duur van de opdracht (tot eind 2020). Om voldoende diepgang te geven aan het onderzoek van Wageningen Research is een denktank ingesteld. De denk- tank is op verschillende momenten gedurende de opdracht van Wageningen Research bijeengekomen. Tijdens deze bij- eenkomsten heeft de denktank meegedacht en waar nodig de aanpak bijgestuurd. Daarnaast is de denktank gevraagd een advies te geven over de tussenresultaten van het onderzoek, het concept van natuurwinstdenken in zijn algemeenheid, en aanbevelingen te doen voor het vervolg. Voorliggend document vormt dit advies.
Original languageDutch
Place of PublicationNetherlands
PublisherLIFE-IP Deltanatuur
Number of pages29
Publication statusPublished - Jan 2021

Cite this