Adaptation to climate related risks in managed river basins : diversifying land use and water management activities to adapt to climate related risks in the Netherlands and Hungary

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Het centrale thema van mijn onderzoek is aanpassing aan klimaatverandering in rivierstroomgebieden. De wetenschappelijke literatuur over aanpassing aan klimaatverandering besteedt veel aandacht aan klimaateffecten, kwetsbaarheid en barrières voor aanpassing. Veel minder is bekend over de voorwaarden die het mensen mogelijk maakt zich in de praktijk aan te passen. Begrip van deze voorwaarden is echter van cruciaal belang voor het duurzaam realiseren van klimaataanpassing. Deze studie conceptualiseerde aanpassing aan klimaatverandering als het proces waarin actoren strategieën ontwikkelen en implementeren om een bepaalde doelstelling te halen. Wat betreft participatie, bevestigde de Hongaarse studie, dat samenwerking in de beleidsvoorbereiding ten goede kwam aan de eensgezindheid en het begrip tussen partijen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Leemans, Rik, Promotor
 • Kabat, Pavel, Promotor
Award date25 May 2010
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085856412
Publication statusPublished - 25 May 2010

Keywords

 • watersheds
 • climatic change
 • land use
 • flood control
 • decision making
 • adaptability
 • participation
 • netherlands
 • hungary
 • governance

Cite this