Adaptation to climate change: European agriculture

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

In dit onderzoek is gekeken naar de aanpassing van boeren en regio’s in de Europese Unie aan klimaatverandering en klimaatvariabiliteit in de afgelopen decennia, in de context van andere omstandigheden en veranderingen. De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat adaptatie een grote invloed heeft op de werkelijke effecten van klimaatverandering en klimaatvariabiliteit op gewasopbrengsten en het inkomen van boeren. Boeren passen zich aan aan de overheersende omstandigheden. Hierdoor zijn juist in regio’s waar de potentiële effecten groot zijn, zoals in mediterrane regio’s, de werkelijke effecten vaak kleiner. Dit komt onder andere door een grotere diversiteit aan boerenbedrijven op regionaal niveau. Doordat verschillende boeren verschillend reageren is de kwetsbaarheid op regionaal niveau kleiner
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Leemans, Rik, Promotor
 • Oude Lansink, Alfons, Promotor
 • Ewert, F., Co-promotor
Award date19 Nov 2007
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085047926
Publication statusPublished - 2007

Keywords

 • climatic change
 • agriculture
 • adaptation
 • farm management
 • crop yield
 • farmers
 • income
 • farmers' income
 • europe

Cite this