Adaptatie van infrastructuur aan klimaatverandering: strategieën in andere landen

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In deze notitie wordt bekeken hoe in andere landen wordt omgegaan met aanpassing aan klimaatverandering op het gebied van infrastructuur, met het accent op zes dimensies: risicobenadering, omgaan met onzekerheden, afwegingskaders, afstemming tussen bestuursniveau’s, beleidsintegratie, en internationale samenwerking. Met uitzondering van de watersector is infrastructuur over het algemeen niet het beleidsterrein waar aanpassing aan klimaatverandering zich vooralsnog primair op richt, behalve in een aantal landen waar de infrastructuur bijzonder kwetsbaar is, zoals in pool- en berggebieden. De notitie trekt dan ook lessen vanuit een breder beleidsterrein dan uitsluitend infrastructuur. Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk speelt een voortrekkersrol bij klimaatadaptatie. Dat sluit echter niet uit dat uit vergelijking met andere landen geen interessante lessen af te leiden zijn. Ook buiten Europa ( Canada en Australië) zijn waardevolle voorbeelden en ervaringen te vinden over infrastructuur en klimaatverandering. De notitie leidt uit deze ervaringen in andere landen een aantal aanbevelingen af voor de verdere ontwikkeling van adaptatiebeleid in de infrastructurele sector en identificeert een aantal relevante kennislacunes.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR, Alterra
Number of pages64
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherWageningen UR, Alterra
No.1826
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • climatic change
  • infrastructure
  • planning
  • risk assessment
  • government policy
  • policy
  • international cooperation
  • netherlands
  • europe

Cite this