Actuele grondwaterstandsituatie in natuurgebieden : een pilotstudie

J.W.J. van der Gaast, H.T.L. Massop, H.R.J. Vroon

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Dit onderzoek is gericht op het bepalen van de actuele grondwaterstandsituatie in de vorm van grondwatertrappen (Gt’s) voor natuurgebieden. Op deze manier geeft het onderzoek invulling aan een belangrijke bouwsteen die nodig is om aan te kunnen geven waar wordt voldaan aan de ecologische eisen en waar niet. Verschillende aspecten van de grondwaterstand zijn nader onderzocht en beschreven. Het gaat hierbij onder andere om de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en het voorkomen van anisotropie in de ondiepe ondergrond. Daarnaast is de grondwaterbeschikbaarheid vastgelegd in de vorm van profieltypen. Voor een pilotgebied zijn vier verschillende Gt-karteringsmethoden toegepast en geverifieerd. Hierbij is naast gemiddelde verschillen ook gekeken naar verschillen in patronen. Een aantal onderzochte aspecten hebben tot gevolg dat de freatische grondwaterstand of de hiervan afgeleide Gt-informatie als gevolg van verkeerde meet- en/of rekentechnieken niet juist wordt geschat. Hierdoor kunnen methoden om kaarten te genereren en modelberekeningen onderhevig zijn aan numerieke verdroging, wat onjuiste, misleidende informatie tot gevolg heeft. Het niet onderkennen van ‘numerieke verdroging’ heeft tot gevolg dat onjuiste informatie wordt gebruikt die van invloed is op de herkenbaarheid van grondwaterstandinformatie en hiervan afgeleide gegevens. Hierdoor is numerieke verdroging direct van invloed op de inschatting van de mate van verdroging en indirect van invloed op het draagvlak voor maatregelen. Trefwoorden: Anisotropie, Grondwaterstand, Grondwatertrap (Gt), Interpolatie, Karteringsmethode, Profieltype, Stijghoogte, Verdroging
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
  Number of pages134
  Publication statusPublished - 2009

  Publication series

  NameWOt-rapport
  PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
  No.94
  ISSN (Print)1871-028X

  Keywords

  • soil water
  • groundwater level
  • desiccation
  • inventories
  • netherlands
  • natural areas

  Cite this