Actualisatie van fosfaatgehalten en fosfaatafvoer van landbouwgewassen; een verkenning op basis van onderzoeksgegevens

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Vanaf 2006 wordt een stelsel van gebruiksnormen van kracht. Op grasland mag dan 110 kg P2O5 ha-1 worden gebruikt en op bouwland 95 kg P2O5 ha-1. De gebruiksnormen worden gefaseerd aangescherpt tot evenwichtsbemesting in 2015. De bemesting is dan afgestemd op de fosfaatafvoer met (oogst)producten. Het beleidsvoornemen is om met generieke afvoernormen in te voeren. Dit kan een systematisch verschil geven met fosfaatafvoer gegevens gebaseerd op veldsituaties Gegevens van veldproeven zijn verzameld en onderzocht werd of daardoor systematische fouten worden geïntroduceerd. Vastgesteld werd dat het fosforgehalte in landbouwgewassen de laatste decennia wat daalde. Daar staat tegenover dat de drogestofopbrengsten toenamen hetgeen resulteerde in een netto toename van de fosfaatafvoer. Er zijn systematische afwijkingen van de voorgenomen gebruiksnorm bij evenwichtsbemesting. Indien echter rekening gehouden wordt met de gewasrotatie op bouwland en met het stikstofbemestingsniveau op grasland, dan zijn de verschillen beperkt. De fosfaatafvoer van gras bij een voldoende of ruim voldoende fosfaattoetand en een bij het bemestingsadvies passende stikstofbemesting is 98 kg P2O5 ha-1; gewassen op bouwland voeren gemiddeld 50 kg P2O5 ha-1 af. De fosfaatafvoer op gras is hoger dan tot nu toe werd aangenomen; de fosfaatafvoer op bouwland is gemiddeld lager
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages91
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1348
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • arable farming
  • grasslands
  • fertilizers
  • phosphates
  • application rates
  • nutrient accounting system

Cite this