Actualisatie van de hydrologie voor STONE 2.0

J.G. Kroes, P.J.T. van Bakel, J. Huygen, T. Kroon, R. Pastoors

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Er is een nieuwe landsdekkende hydrologische gegevensset berekend voor het nutriëntenemissiemodel STONE. Met het model SWAP is voor een reeks van 30 jaar de hydrologie gesimuleerd voor 6405 rekeneenheden. Dit rapport beschrijft de schematisering, de parametrisatie en de plausibiliteit van de resultaten van de berekeningen met het model SWAP. De resultaten worden in het algemeen als plausibel beoordeeld. Voor de verdamping geldt dat de berekeningswijze wordt gezien als state of the art. Voor grasland is een zeer plausibele verdamping berekend; voor bouwland behoeft de bodemverdamping meer aandacht. Drainagefluxen zijn voor meerdere oppervlaktewatersystemen berekend. Relatief ondiepe systemen blijken de grootste bijdrage te leveren aan de waterafvoer vanuit de bodem naar het oppervlaktewatersysteem, waarbij de aanwezigheid van buisdrainage van groot belang is. De berekende neerslagoverschotten en grondwatertrappen zijn plausibel. Aanbevelingen voor verbetering betreffen met name de schematiserings enenkele hydrologische aspecten, zoals beregening en de interactie met de regionale hydrologie.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages68
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameReeks Mileuplanbureau 16 / Alterra-rapport
No.298

Keywords

  • soil water
  • leaching
  • drainage
  • nitrates
  • phosphates
  • plant water relations
  • models

Cite this