Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : opzet van het onderzoek

M. Knotters, T. Hoogland, M. Pleijter

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De informatie over de diepte tot het freatische grondwater in het holocene deel van Nederland is verouderd, en daardoor niet goed bruikbaar bij milieu- en natuurbeleid, water- en bodembeheer en de inrichting van de leefomgeving. Doel van dit rapport is om de aanpak te beschrijven waarmee actuele informatie wordt verzameld over de seizoensfluctuatie van de grondwaterstand in het holocene klei- en veengebied. De inhoud van de kaarteenheden van de bestaande grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 50.000, wordt geactualiseerd. Hierbij onderscheiden we gebieden met stagnerende lagen en gebieden waar sinds de landelijke bodemkartering is ingegrepen in de waterhuishouding in het kader van een landinrichtingsproject. In 59 deelgebieden (strata) werden middels een kanssteekproef grondwaterstanden waargenomen in de zomer en de winter. Tijdreeksen van grondwaterstanden werden gescreend en waarnemingslocaties werden beoordeeld in het veld. Uit een analyse van vijftien tijdreeksen concluderen wij dat de actuele GxG's in het holocene deel van Nederland nauwkeurig uit waargenomen tijdreeksen van de periode 2002-2010 kunnen worden geschat.analyse van vijftien tijdreeksen concluderen wij dat de actuele GxG's in het holocene deel van Nederland nauwkeurig uit waargenomen tijdreeksen van de periode 2002-2010 kunnen worden geschat.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages78
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2280
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • groundwater level
  • groundwater
  • fluctuations
  • seasonal variation
  • netherlands

Cite this