Actualisatie normkosten natuur ten behoeve van kostenberekeningen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze studie hebben we de normkosten voor grondverwerving en inrichting van natuur geactualiseerd. De grondverwervingskosten zijn de kosten voor het verwerven van over het algemeen landbouwgrond voor natuur. De gemiddelde agrarische grondprijs die hiervoor wordt betaald, is tussen 2012 en 2021 gestegen van € 46.900 naar € 69.400 per hectare, met grote verschillen tussen en binnen provincies. Als het dwingend instrumentarium word tingezet of als grond in der minne wordt verworven met volledige schadeloosstelling, liggen de kosten voor verwerving 30-40% hoger dan de agrarische grondprijs. Voor het inrichten van nieuwe natuur hebben we bestaande normkosten per hectare per natuurbeheertype geactualiseerd middels indexering met de inputprijsindex voor grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW). De directe inrichtingskosten liggen tussen de € 1.500 en ruim € 80.000 per hectare (exclusief btw), afhankelijk van het natuurbeheertype. Voor andere maatregelen, zoals structurele systeemherstelmaatregelen en hydrologische maatregelen, hebben we geen actuele normkosten kunnen achterhalen.---This study updates the standard costs for land acquisition and conversion to new nature. The land acquisition costs are the costs of acquiring mostly agricultural land for conversion to nature. Between 2012 and 2021, the average price paid for agricultural land rose from €46,900 to €69,400 per hectare, with large differences between and within the provinces. If coercive policy instruments are used or if land is acquired by mutual agreement with full compensation, the costs of acquisition are 30–40% higher than the agricultural land price. For conversion of acquired land to nature, we updated the existing standard costs per hectare per habitat type by indexing the costs using the input price index for land, water and road construction projects. The direct costs of conversion are from €1,500 to more than €80,000 per hectare (excl. VAT), depending on the intended habitat type. For other measures,such as structural system restoration and hydrological measures, we were unable to obtain any current standard costs.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages60
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameWOt-rapport
No.146
ISSN (Print)2352-2739

Cite this