Actualisatie Gt-kaarten 1 : 50.000 Drents deel kaartbladen 16 Oost (Steenwijk) en 17 West (Emmen)

P.A. Finke, D.J. Groot Obbink, H. Rosing

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De grondwatertrappenkaarten van de provincie Drenthe zijn geactualiseerd en er is een veendiktekaart gemaakt. Daartoe zijn op aselecte plaatsen de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GHG resp. GLG) en de veendikte vastgesteld. Plaatselijk zijn de grondwaterstanden sterk gedaald. Algemeen geldt een verlaging van de GHG in de gebieden met voorheen grondwatertrap III en V tot dieper dan 25 cm. Grondwatertrap I en II komen nergens meer als vlak voor. De oppervlakte veengronden is met 80% afgenomen, maar het restant lijkt niet onmiddellijk door oxydatie te worden bedreigd. De eveneens afgenomen oppervlakte moerige gronden zal waarschijnlijk wel verder afnemen door oxydatie van veen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherSC-DLO
  Number of pages46
  Publication statusPublished - 1996

  Publication series

  NameRapport / DLO-Staring Centrum
  No.439
  ISSN (Print)0927-4499

  Keywords

  • bog soils
  • peat soils
  • swamp soils
  • water table
  • soil surveys
  • maps
  • netherlands
  • drenthe

  Cite this