Actualisatie grondwaterdynamiek waterschap De Dommel

T. Hoogland, M.R. Hoogerwerf, A.J. van Kekem

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Omdat de provinciale kartering van de grondwaterdynamiek (Gd) volgens het waterschap de Dommel vooral in de beekdalen te droog gekarteerde waarden liet zien, zijn in opdracht van het waterschap geactualiseerde ruimtelijke bestanden gemaakt van de gemiddelde hoogste, voorjaars- en laagste grondwaterstand (GHG, GVG en GLG) en van de grondwatertrap (Gt). Als basisinformatie zijn hierbij aanvullende incidentele metingen en tijdreeksen van grondwaterstanden gebruikt. Door toepassing van technieken uit de tijdreeksmodellering en regressietechnieken is een uniforme set puntschattingen van GHG, GVG en GLG verkregen. Deze gegevens zijn, gewogen naar kwaliteit, gebruikt om relaties met recent verzamelde hoogte-gegevens (het AHN) te leggen. Door gebiedsdekkende toepassing van deze relaties en een statistische foutencorrectie zijn gedetaileerde ruimtelijkebestanden verkregen met de resolutie van het AHN waarin GHG, GVG en GLG en hun voorspelfout worden weergegeven. De geactualiseerde Gd-kaart geeft vooral in de beekdalen een natter beeld dan de provinciale kartering en levert een groter nauwkeurigheid in de gekarteerde grondwaterdynamiek.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages44
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1008
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil water
  • groundwater level
  • mapping
  • monitoring
  • hydrodynamics
  • soil water movement
  • leaching
  • netherlands
  • noord-brabant

Cite this