Actualisatie excretiecijfers landbouwhuisdieren voor forfaits regeling Meststoffenwet

S. Tamminga, A.W. Jongbloed, P. Bikker, L.B.J. Sebek, C. van Bruggen, O. Oenema

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

LNV heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd voor de diercategorieën uit de meststoffenwet de excretiecijfers te valideren en zo nodig te actualiseren. De hiervoor in het leven geroepen werkgroep heeft de forfaits uit de meststoffenwet kritisch vergeleken met de excretiecijfers uit recente rapporten (o.a. CBS) en met de gemiddelde excretiecijfers zoals die met de nu beschikbare informatie worden berekend. De door de CDM verwachte gemiddelde excretie van N en P door melkkoeien in de periode 2006-2009 is hoger dan de in de praktijk gerealiseerde gemiddelde excretie, voornamelijk doordat bij de vaststelling van de verwachte excretie met een geringer aandeel snijmaïs in het rantsoen rekening is gehouden dan in de praktijk nu wordt gerealiseerd
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages84
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.156
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

 • animal manures
 • monitoring
 • excretion
 • phosphorus
 • nitrogen
 • cattle
 • pigs
 • poultry
 • livestock
 • netherlands
 • nutrient accounting system
 • manure policy

Cite this