Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland. Polder Zuidgeest

M. Pleijter, F. Brouwer, R. Visschers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor het vaststellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap Rijnland behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw en in het bijzonder de ligging van het areaal veengronden. Hierom heeft het Hoogheemraadschap in enkele polders onderzoek latendoen naar het actuele areaal en de ligging van de veengronden. Voor de veenpolders tussen Wassenaar en Voorschoten (polder Zuidgeest) is in twee fasen onderzoek gedaan naar de actuele bodemkundige situatie. In de eerste fase is gebruik gemaakt van reeds beschikbare boorbeschrijvingen, waarmee de boorstrategie voor de tweede fase is vastgesteld. In de tweede fase zijn aanvullende bodemprofielen beschreven en vervolgens is een bodemkaart vervaardigd, schaal 1: 25 000. De benodigde informatie is digitaal aan het Hoogheemraadschap verstrekt
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages33
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1568
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • peat soils
  • soil surveys
  • soil suitability
  • acreage
  • maps
  • zuid-holland

Cite this