Actoren : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

F.J.P. van den Bosch

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De centrale vraag luidt: welke strategische ruimte is er om het natuurbeleid te versterken en welke allianties van actoren zijn hiervoor geschikt? Een begin van een antwoord wordt gegeven op basis van het destilleren van algemene trends en patronen uit case-studies plus aanvullend onderzoek. Secundaire analyse is verricht op achtergronddocumenten bij de Natuurbalans 2004, aanvullende literatuur en documenten. De uitkomst van het onderzoek is een eerste verkenning van de beleidsruimte of strategische ruimte van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Er worden twee “aanknopingspunten voor beleid” gesignaleerd. Het eerste gericht op de ruimte die ontstaat bij het (her)formuleren van doel- en taakstellingen wanneer rekening wordt gehouden met regionaal verschillende factoren die de bestuurlijk-maatschappelijke haalbaarheid per regio bepalen. Het tweede gericht op de ruimte voor coalitie- of alliantievorming die ontstaat wanneer de natuur- en landschapsdoelen in het bredere kader van de kwaliteit van de leefomgeving worden geplaatst. Trefwoorden: actoren, beleidsruimte, coalitievorming, unicentrisch perspectief, pluricentrisch perspectief
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages60
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.3
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • nature conservation
  • government policy
  • netherlands
  • decision making

Cite this