Activated carbon in sediment remediation : benefits, risks and perspectives

D. Kupryianchyk

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Klassieke verontreinigingen zoals hydrofobe organische verbindingen (HOCs) komen uiteindelijk vaak in waterbodems terecht. Deze waterbodems kunnen hierdoor zelf een bron van verontreiniging worden en zo een risico vormen voor aquatische organismen en voor de mens. Traditionele manieren om waterbodems te reinigen, zoals baggeren en in situ capping, zorgen voor een grote verstoring van het benthische milieu en zijn niet altijd effectief, terwijl zij wel hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is het nodig om nieuwe methoden voor reiniging van waterbodems te ontwikkelen die makkelijker zijn, minder kosten en minder verstorend zijn dan de bestaande methoden. De afgelopen jaren is de mogelijkheid onderzocht om adsorberende materialen zoals actieve kool (AC) toe te voegen aan verontreinigde waterbodems om zo de HOC concentratie in het water te verminderen. Dit onderzoek heeft als doel om het effect van toevoegen van AC op HOC blootstelling en toxiciteitsafname voor bentische organismen en gemeenschappen beter te begrijpen, om zo het gat tussen laboratorium en veld te dichten.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Koelmans, Bart, Promotor
 • Grotenhuis, Tim, Co-promotor
Award date1 Feb 2013
Place of PublicationS.l.
Print ISBNs9789461734310
Publication statusPublished - 2013

Keywords

 • water bottoms
 • contaminated sediments
 • ecotoxicology
 • remediation
 • activated carbon
 • macroinvertebrates
 • benthos
 • aquatic organisms
 • bioaccumulation

Cite this