Actieplan aaltjesbeheersing: eindbrochure na acht jaar onderzoek en kennisverspreiding : feedback en resultaten

PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  Research output: Other contributionPamphlet

  Abstract

  Deze brochure geeft een overzicht van acht jaar afstemming, onderzoek, advisering en communicatie op het gebied van aaltjesbeheersing. De brochure biedt een overzicht van hoe de diverse doelgroepen terugkijken op het Actieplan Aaltjesbeheersing, geeft een doorkijk naar de toekomst en tracht de witte vlekken op het gebied van aaltjesbeheersing in kaart te brengen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de praktische doorwerking vanuit het perspectief van de akkerbouwer.
  Original languageDutch
  PublisherProjectgroep Actieplan Aaltjesbeheersing
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • plant parasitic nematodes
  • nematode control
  • plant protection
  • arable farming
  • nematoda
  • field vegetables
  • outdoor cropping
  • host plants
  • potatoes
  • green manures

  Cite this