Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties

Ellen van Voorthuizen, Ceciel Overgoor, F.E. de Buisonjé, N. Verdoes, P. Hoeksma, Frank Herpen, Janine Leeuwis-Tolboom.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Waterbeheerders in Nederland krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met vergunningaanvragen voor het lozen van afvalwater afkomstig uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Dit achtergronddocument biedt inzicht in het beleidskader voor en de technieken van mestverwerking, de afvalwaterstromen die daarbij vrij komen en technieken om dat afvalwater te behandelen. Daarnaast beschrijft het document het beleidskader voor lozingen van afvalwater, ervaringen uit de praktijk en uiteindelijk een eenduidig afwegingskader voor vergunningverleners. Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor het gebruik van dit rapport door vergunningverleners, voor het vervolgtraject dat onder regie van het Ministerie van I&M en bevat een aantal aanbevelingen om resterende kennisleemten te vullen. Het doel van dit achtergronddocument is inzicht te geven in de stand der techniek bij de behandeling van vrijkomende afvalwaterstromen uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Bij voldoende behandeling kan het afvalwater geloosd worden op de riolering (rioolwaterzuivering) of direct op oppervlaktewater. Het document heeft als nevendoel om de vergunningverlening te harmoniseren en het lozingenbeleid te onderbouwen.
Original languageDutch
Place of PublicationNijmegen
PublisherRoyal Haskoning
Number of pages99
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • waste water
  • disposal
  • manure treatment
  • permits
  • water management
  • effluents

Cite this