Achtergronddocument referenties en maatlatten voor macrofauna

R. Knoben, P. Kamsma, R.J.M. Franken, E.T.H.M. Peeters, P.F.M. Verdonschot, H.E. Keizer-Vlek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor de implementatie van de KRW Water (KRW) in Nederland is een regionale ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur in het leven geroepen en zijn verschillende productteams geformeerd. Een van de taken van de productnaam is het beschrijven van de referentietoestand van de verschillende typen waterlichamen. Deze beschrijving moet eind 2004 gereed zijn. De nationale interdepartementale werkgroep Doelstellingen Oppervlaktewater en de STOWA ondersteunen deze taak door een deel van het instrumentarium centraal te ontwikkelen, namelijk de ecologische beoordeling van oppervlaktewateren. Voor het uitwerken van de beoordeling van de biologische kwaliteitselementen zijn vier expertgroepen geformeerd: 1) fytoplankton, microfytobenthos en macrofyten 2) angiospermen en macroalgen 3) macrofauna 4) vissen Dit achtergronddocument gaat in op de beoordeling van macrofauna, die is gebaseerd op een beoordeling van de soortensamenstelling. De soortensamenstelling is opgesplitst in drie groepen van indicatoren (parameters) namelijk dominante, indicatieve/kenmerkende en zeldzame taxa. In dit rapport wordt ingegaan op de achterliggende keuzes, specificaties en onderbouwing van de parameters
Original languageDutch
Place of Publication[S.l.]
Number of pages39
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAchtergronddocument macrofauna
Publisher[s.n.]

Keywords

  • freshwater ecology
  • aquatic animals
  • measurement
  • reference standards
  • eu regulations
  • directives
  • water systems
  • netherlands
  • water framework directive
  • macrofauna

Cite this