Achtergronddocument bij enkele vragen van de evaluatie Meststoffenwet 2004

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de evaluatie van de Meststoffenwet 2004 wordt verslag uitgebracht aan het kabinet, Tweede Kamer en andere belanghebbenden van de werking van de Meststoffenwet sinds de invoering hierin van het mineralenaangiftesysteem (MINAS) in 1998 en de mestafzetovereenkomst in 2001. In het onderhavige rapport zijn enkele notities uit het deelproject Milieu van de evaluatie weergegeven. Het betreft vier studies: i) de aanvoer van effectieve organische stof naar landbouwgronden in de periode 1995-2002, ii) factoren die van invloed zijn op het realiseren van milieukwaliteitsdoelstellingen in grond- en oppervlaktewater, iii) de GHG-grens van uitspoelingsgevoelige gronden en iv) de bodem- en Gt-kartering van de bedrijven die deelnemen aan de projecten van Koeien en Kansen en Telen met Toekomst.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages79
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.730.2
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil fertility
  • phosphates
  • water table
  • manures
  • government policy
  • surface water
  • nitrogen
  • netherlands

Cite this