Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Deelrapport 39 : Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Sammerspolder

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Sammerspolder afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansapplicatie die is ontwikkeld voor HHNK en Waternet waarin de waterbalans elke dag geactualiseerd wordt met de nieuwste meetgegevens van gemaalafvoer, verdamping en neerslag. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). Daarnaast is de herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rwzi’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.). De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in deelgebied Sammerspolder bedraagt 17% voor stikstof en 6,1% voor fosfor.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra, Wageningen-UR
  Number of pages59
  Publication statusPublished - 2014

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra Wageningen UR
  No.2475.39
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • polders
  • water balance
  • npk fertilizers
  • leaching
  • water quality
  • nitrogen
  • phosphorus
  • water framework directive
  • land use
  • models
  • noord-holland

  Cite this