Abiotische randvoorwaarden. deel 2: langzaam stromende midden- en benedenlopen op zand

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij de (zeer) goede ecologische (Z)GET van het KRW type R5 `Langzaam stromende middenloop- en benedenloop op zand¿. Meetgegevens van de 10 `best beschikbare¿ locaties van KRW type R5 zijn voor dit doel geanalyseerd. De resultaten geven aan dat geen van de beken voldoet aan de ZGET voor één van de biologische kwaliteitselementen. Slechts op drie locaties voldoet de macrofaunagemeenschap aan de GET. Voor de overige biologische kwaliteitselementen is de ecologische toestand op zijn hoogst matig. Deze resultaten zijn niet verwonderlijk omdat de meeste hydromorfologische en en fysisch-chemische variabelen niet aan de KRW referentiewaarden en de GET-normen voldoen. Een bijstelling van de abiotische randvoorwaarden is niet mogelijk gezien de relatief slechte ecologische toestand van de onderzochte locaties. Verder lijken de KRW maatlatten voor de macrofyten, het fytobenthos en de vissen ongeschikt voor toepassing in de praktijk. Aanbevolen wordt om de op zoek te gaan naar buitenlandse referenties om de maatlatten te testen en te verbeteren. In het geval van de vissen en het fytobenthos is daarnaast methodisch onderzoek noodzakelijk om de monitoring en beoordeling te kunnen optimaliseren. Tot slot werpen de resultaten de vraag op in hoeverre er een verband bestaat tussen de goede mate van doelrealisatie (nationale natuurbeleid) en de GET (KRW), een verband dat momenteel automatisch wordt aangenomen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages85
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1472
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • streams
  • macrofauna
  • aquatic ecosystems

Cite this