Abiotische randvoorwaaarden. Deel 1: permanente bronnen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij de Goede Ecologische Toestand van het KRW type ‘Permanente bronnen’ (R2). Meetgegevens van de 10 ‘best beschikbare’ locaties van type 'Permanente bronnen' zijn voor dit doel geanalyseerd. Gebleken is dat een overschrijding van de KRW referentiewaarde voor één abiotische variabele niet direct hoeft te leiden tot een lagere ecologische toestand van de aquatische levensgemeenschap. De resultaten van dit onderzoek indiceren dat een overschrijding van de KRW referentiewaarden voor nitraat, totaal-stikstof en totaal-fosfaat kan worden toegestaan, mits de orthofosfaatgehaltes voldoen aan de KRW referentiewaarden en/of sprake is van lichtlimitatie
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages98
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1715
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • ecology
  • aquatic communities
  • benthos
  • surface water
  • water management
  • netherlands
  • phytobenthos
  • water framework directive

Cite this