Aardappel in een Biodivers teeltsysteem: resultaten 2010-2014

C.A.P. van Wijk, W. Sukkel, R. Gruppen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de effecten van hogere biodiversiteit onder veldomstandigheden te toetsen is onderzoek gestart met een biologische teeltsysteem met veel biodiversiteitmaatregelen in een vaste rotatie van diverse gewassen. Belangrijke biodiversiteitsmaatrelen daarin zijn teelt op kleinere percelen (smalle stroken) en niet kerende grondbewerking, maar ook toepassing van rasmengsels. Dit systeem (aangeduid met systeem Biodivers) wordt vergeleken met een standaard biologisch teeltsysteem op grote percelen (aangeduid met systeem Bio-standaard). De rotatiegewassen in beide systemen zijn aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, peen en mixteelt van veldboon en zomertarwe. De nadere omschrijving van beide systemen staat in hoofdstuk 2. Daar worden de toegepaste biodiversiteitsmaatregelen per gewas toegelicht en de opzet van onderzoek en pilots nader beschreven.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPPO AGV
Number of pages39
Publication statusPublished - 2015

Keywords

 • potatoes
 • solanum tuberosum
 • cropping systems
 • biodiversity
 • organic farming
 • soil suppressiveness
 • crop yield
 • rotation
 • phytophthora infestans
 • green manures
 • bridle paths
 • minimum tillage
 • controlled traffic farming

Cite this