Aanzet Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer: Landbouwkundig relevante eigenschappen van maaisel, bokashi en compost

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Toepassing van maaisel uit bermen, openbaar groen en natuurgebieden voor een betere bodemkwaliteit sluit aan op de doelen van circulair terreinbeheer.In dit rapport zijn zowel de positieve effecten op bodemkwaliteit als de potentiële risico’s van drie bewerkingswijzen verkend: rechtstreeks onderwerken van maaisel, toepassing van bokashi en van compost. De beschouwde positieve effecten van het gebruik van organische bodemverbeteraars zijn onder meer koolstofvastlegging in de bodem na toepassing, nutriënten-leverend vermogen, ziektewerendheid en stimulering van de bodembiodiversiteit. Aan de andere kant komen aspecten als emissie van broeikasgassen, risico’s van accumulatie van zware metalen en onkruiddruk aan de orde. Voorts is aangegeven welke kennis nog ontbreekt. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor een kennisagenda.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages45
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.3006
ISSN (Print)1566-7197

Cite this