Aanvullende beschermde gebieden op de Noordzee: samenvatting onderzoek 2009 - 2012

O.G. Bos, R.S.A. van Bemmelen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Beleidsnota Noordzee / Nationaal Waterplan uit 2009 is aangegeven dat er onderzoek zou worden uitgevoerd om te bepalen of er naast de bestaande Natura 2000-gebieden nog andere ecologisch waardevolle gebieden in aanmerking komen voor specifieke bescherming, en zo ja, welke. In diezelfde nota staat dat hierover uiterlijk 2012 zou worden besloten in het kader van de besluitvorming over de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn (EU 1992, 2009) en/of de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (EU 2008).
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages32
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C154/12

Keywords

  • water policy
  • nature conservation policy
  • natura 2000
  • habitats
  • marine areas
  • north sea

Cite this