Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : toepassing mineralenconcentraat in consumptieaardappelen locatie Westmaas, 2010

J.J. Slabbekoorn

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bij mestscheiding volgens het proces van ultrafiltratie en omgekeerde osmose ontstaat een mineralen concentraat (MC in de rest van dit verslag RO genoemd), dat voornamelijk stikstof en kali bevat en wordt beoogd als kunstmestvervanger. Voor (wettelijke) erkenning als kunstmestvervanger is het belangrijk dat de stikstofwerking van het RO hoog is. In 2009 is het ministerie van LNV (thans EL&I) een pilot gestart waarbinnen onderzoek plaatsvindt naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten. Daartoe zijn ondermeer verdiepende veldproeven uitgevoerd in 2009 en 2010 met aardappelen en grasland. Als aanvulling op de LNV pilot wordt van 2009 t/m 2011 een project uitgevoerd waarin een goede toedieningstechniek met praktijkmachines centraal staat. Dit project omvat veldproeven en demonstraties in diverse akkerbouwgewassen, in snijmaïs en op grasland.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Number of pages44
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • manure treatment
  • minerals
  • concentrates
  • nitrogen
  • experimental plots
  • arable farming

Cite this