Aantallen en verspreiding van eiders, toppers en zee-eenden in de winter van 2009-2010 in de Waddenzee en de Noordzeekustzone

M.L. de Jong, C.J. Smit, M.F. Leopold

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport worden de resultaten weergeven van vliegtuigtellingen van Eiders, Toppers en Zwarte- en Grote Zee-eenden. De vliegtuigtellingen maken deel uit van het onderzoek naar de draagkracht van de Waddenzee en de Noordzeekustzone voor vogels in relatie tot schelpdierbestanden. De lange-termijn trends met alle beschikbare data laten een negatieve ontwikkeling zien voor Eider en Zwarte Zee-eend. Swennen (1985) spreekt over 100.000-200.000 Eiders in het begin van de jaren ’80, en van 40.000 Zwarte Zee-eenden in het begin van de jaren ‘60. Tot halverwege de jaren ‘90 is er sprake van een stabilisatie en een toename van de aantallen. Eiders bereikten hun piekaantallen in 1973 met 168.000 exemplaren en in 1995 met 162.874 vogels, de Zwarte Zee-eenden in 1993 met een maximum van 135.000 exemplaren. Vanaf halverwege de jaren ‘90 dalen de aantallen van beide soorten gestaag, al lijken ze zich in de laatste jaren enigszins te stabiliseren, zij het op een lager niveau. In het onderzoeksgebied zijn nu nog ca. 60.000 Eiders aanwezig, in het geval van de Zwarte Zee-eend zijn de aantallen gedecimeerd tot ca. 10.000 eenden. Van de Topper is geen trend weer te geven, omdat tijdens de meeste winters een groot deel van de in Nederland overwinterende populatie zich op het IJsselmeer bevindt.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Burg
PublisherIMARES
Number of pages32
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRapport / IMARES
PublisherIMARES
No.C160/10

Keywords

  • ducks
  • birds
  • monitoring
  • winter
  • netherlands
  • wadden sea

Cite this