Aansluiting van de kernkwaliteiten Rivierenland bij Farm & Fun : een quickscan van beleidsdocumenten

J.M.R. Cornelissen, G. Migchels

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze rapportage doet verslag van een verkenning naar de kernkwaliteiten van en beleid in het werkgebied van Farm & Fun. Hoe sluit het concept aan bij de diverse waarden die centraal staan in het beleid (zoals groen/gezondheid, kinderen, duurzaamheid, vitale lokale plattelandseconomie). En hoe kunnen deze waarden worden vertaald naar een Maatschappelijke Effect Rapportage (MAER) per type activiteit binnen het concept Farm & Fun. Er is in dit project gekeken naar de beleidsdocumenten van de regio Rivierenland. Het samenspel van uiterwaarden, dijken, oeverwallen, stroomruggen, rivierduinen en kommen zijn in sterke mate beeld-en sfeerbepalend. Dijk-en kerkdorpen bevinden zich in slingerende linten door het landschap, met op veel plaatsen schilderachtige doorzichten naar de weidse en open gebieden die zich tussen de nederzettingen bevinden. Het gebied heeft veel natuurwaarde, zoals natuurlijke bossen, stroomdalgraslanden, natte en vochtige schrale graslanden, moerassen en wateren met uitzonderlijke, ecologisch waardevolle, waterkwaliteit. Slingerende landweggetjes en authentieke pontverbindingen over de traag meanderende rivieren bieden toegevoegde waarde voor het concept. Waardevolle monumentale bouwwerken, zoals kastelen, forten, burchten, landhuizen en boerderijen, kunnen het decor van activiteiten vormen of wellicht zelfs de plaats van handeling
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
Number of pages40
Publication statusPublished - 2009

Keywords

 • landscape
 • quality
 • rural recreation
 • farm management
 • entrepreneurship
 • community involvement
 • target groups
 • local government
 • cultural landscape
 • multifunctional agriculture
 • betuwe

Cite this