Aanpassingen aan het model SWATRE t.b.v. de simulatie van het gedrag van zwellende en krimpende kleigronden

J. Peerboom

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Alhoewel kleigronden vaak gunstige chemische eigenschappen bezitten, geven de fysische eigenschappen vaak aanleiding tot problemen. Met name de lage doorlatendheden en daardoor de lage infiltratiecapaciteit vooral in natte perioden zorgen ervoor dat de gronden vaak moeilijk en laat bewerkbaar zijn, dat er veelvuldig plasvorming optreedt en dat vaak versmering van de zode plaatsvindt. In hellende gebieden treedt gemakkelijk bodemerosie op, hetgeen echter in Nederland niet of nauwelijks voorkomt. Teneinde inzicht te krijgen in de bodemfysische en hydrologische processen met als doel oplossingen te ereeren voor de genoemde problemen, is het noodzakelijk om naast de uitvoering van veldonderzoek tevens het gedrag van de bodem te simuleren met behulp van modellen. Door middel van simulaties kan niet alleen het gedrag van de grond beter verklaard worden, het gedrag kan binnen zekere grenzen ook voorspeld worden.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)104
  JournalNota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
  Volume1807
  Publication statusPublished - 1987

  Keywords

  • clay soils
  • computer simulation
  • cracking
  • models
  • research
  • shrinkage
  • simulation
  • simulation models
  • soil
  • soil water balance
  • swelling

  Cite this