Aanpassing stikstofbemestingsadvies zaaiuien

L. van den Brink, P.H.M. Dekker, W. van den Berg

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Door het ministerie van LNV en het Productschap Akkerbouw is aan PPO de opdracht verleend om onderzoek uit te voeren en op basis daarvan te beoordelen in hoeverre er aanleiding bestaat om bij zaaiui het stikstofadvies in de "Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen" aan te passen. De economisch optimale stikstofgift is afhankelijk van de kosten van stikstof en de telersprijs voor zaaiui. Zowel de stikstof- als de zaaiuiprijs varieerde de laatste twee jaren sterk. Kunstmest is echter in verhouding duurder geworden dan zaaiui. Ondanks deze verandering in prijsverhouding was de economisch optimale stikstofgift in de proeven hoger dan het huidige advies. Gemiddeld over de uitgevoerde proeven bleek de uienopbrengst 3,5 ton/ha hoger te zijn indien de stikstofbemesting verhoogd werd van 120 kg N/ha naar de optimale stikstofbemesting. Conclusie is daarom dat het bestaande advies geactualiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om voor alle grondsoorten het stikstofbemestingsadvies met 55 kg N/ha te verhogen van 120 naar 175 kg N/ha.
Original languageDutch
JournalKennisakker.nl
Volume2010
Issue number15 nov
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • spring-sown onions
  • onions
  • fertilizer application
  • nitrogen
  • standards
  • field tests
  • arable farming

Cite this