Aanpassing N-bemestingsadvies zomertarwe

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Door het ministerie van LNV en het Productschap Akkerbouw is aan PPO de opdracht verleend om na te gaan in hoeverre er aanleiding bestaat om voor zomertarwe het stikstofbemestingsadvies in de ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen’ te actualiseren. De conclusie die in deze studie wordt getrokken, is een aanbeveling voor aanpassing van het bemestingsadvies. De analyse is uitgevoerd met de datasets die beschikbaar zijn gekomen door het uitvoeren van bemestingsproeven op zand- en kleigrond in 2007 en 2008. De economisch optimale N-gift is afhankelijk van de kosten voor stikstof en de telersprijs voor tarwe. Zowel de prijs voor stikstof als voor tarwe varieerde de laatste twee jaar sterk. Kunstmest is echter in verhouding duurder geworden dan tarwe, waardoor de optimale economische N-gift lager ligt dan twee jaar geleden toen het onderzoek van start ging. Ondanks deze verandering in prijsverhouding was de economisch optimale N-gift in de proeven hoger dan het huidige advies. Conclusie is daarom dat het bestaande advies geactualiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om voor alle grondsoorten het N-bemestingsadvies met 20 kg N/ha te verhogen.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente
Number of pages21
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • fertilizer application
  • nitrogen
  • standards
  • spring wheat
  • wheat
  • arable farming
  • dressings
  • fertilizer requirement determination

Cite this