Aanpassing N-bemestingsadvies zaaiuien

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Door het ministerie van LNV en het Productschap Akkerbouw is aan PPO de opdracht verleend om na te gaan in hoeverre er aanleiding bestaat om voor zaaiui het stikstofbemestingsadvies in de ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen’ te actualiseren. De conclusie die in deze studie wordt getrokken, is een aanbeveling voor aanpassing van het bemestingsadvies. De analyse is uitgevoerd met de datasets die beschikbaar zijn gekomen door het uitvoeren van bemestingsproeven in 2007 en 2008. De economisch optimale N-gift is afhankelijk van de kosten voor stikstof en de telersprijs voor zaaiui. Zowel de prijs voor stikstof als voor zaaiui varieerde de laatste twee jaar sterk. Kunstmest is echter in verhouding duurder geworden dan zaaiui. Ondanks deze verandering in prijsverhouding was de economisch optimale N-gift in de proeven hoger dan het huidige advies. Conclusie is daarom dat het bestaande advies geactualiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om voor alle grondsoorten het N-bemestingsadvies met 55 kg N/ha te verhogen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPPO AGV
  Number of pages15
  Publication statusPublished - 2009

  Keywords

  • fertilizer application
  • nitrogen
  • onions
  • spring-sown onions
  • standards
  • arable farming
  • dressings
  • fertilizer requirement determination

  Cite this