Aanpassing Model for Nature Policy aan typologie Subsidiestelsel Natuur en Landschap : fase 1

G.W.W. Wamelink, M.H.C. van Adrichem, R. Jochem, R.M.A. Wegman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Model for Nature Policy (MNP) wordt voor het Planbureau voor de Leefomgeving ontwikkeld om het natuurbeleid van regionaal tot landelijk niveau te evalueren. Het model gebruikt de vegetatie als basis voor de voorspellingen: de natuurdoeltypenkaart. Beheerders en overheid zijn echter over-gegaan naar het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) met als vegetatietypen de beheertypen en bijbehorende vegetatiekaart. Om MNP te laten aansluiten bij SNL is in dit onderzoek de eerste stap gezet om het model geschikt te maken voor doorrekeningen op basis van de SNL-vegetatiekaart. De soorten in het model zijn gekoppeld aan de beheertypen en er zijn nieuwe draagkrachten gekoppeld aan een soort-beheertypecombinatie. Alle soorten in het MNP zijn vervolgens getest door de voorspelde verspreiding te vergelijken met de verspreidingswaarnemingen van de particuliere gegevensbeherende organisaties (PGO’s). Elke soort is beoordeeld als goed, matig of slecht. Van de 256 soorten werden er 24 als slecht beoordeeld en deze dienen nader onderzocht te worden. De vergelijking heeft alleen plaatsgevonden op basis van draagkracht. Grondwaterstand en kritische depositiewaarden zijn nog niet meegenomen in de test. Toch gaven de eerste resultaten een redelijk goed beeld. Het detailniveau van de beheertypenkaart dient verbeterd te worden om goede voorspellingen te kunnen doen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages90
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameWOt-technical report
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.24
ISSN (Print)2352-2747

Keywords

  • nature conservation policy
  • vegetation types
  • carrying capacity
  • birds
  • species diversity
  • models

Cite this