Aanpassing LARCH : maatwerk in soortmodellen

R. Pouwels, H. Sierdsema, W.K.R.E. van Wingerden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De ontwikkelingen van LARCH zijn erop gericht om onder andere milieufactoren mee te nemen bij het bepalen van potentiële leefgebieden van faunasoorten. In deze studie is nagegaan in hoeverre regressiemodellen en HSI-modellen hiervoor gebruikt kunnen worden. Voor de soortgroepen vogels en vlinders zijn enkele regressiemodellen ontwikkeld, voor de soortgroepen reptielen en zoogdieren enkele HSI-modellen. De twee modellen die zijn ontwikkeld leveren verschillende resultaten. De regressiemodellen geven de actuele verspreiding weer, de HSI-modellen de geschikte ecologische condities. Bij het gebruik en ontwikkeling van de soortmodellen zal duidelijk nagegaan moeten worden of het type model geschikt is voor de beoogde toepassing. Het huidige rapport is een vastlegging van de ontwikkelingen van LARCH uit 2004 en begin 2005. In 2005 en 2006 zijn deze ontwikkelingen verder uitgewerkt. Trefwoorden: fauna, Habitat Suitability Index soortmodellen, LARCH, milieufactoren, regressiemodel
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages113
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.23
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • fauna
  • habitats
  • soil water
  • soil types
  • environmental impact
  • ecology
  • environment
  • habitat destruction
  • regression analysis
  • mathematical models

Cite this

Pouwels, R., Sierdsema, H., & van Wingerden, W. K. R. E. (2006). Aanpassing LARCH : maatwerk in soortmodellen. (WOt-rapport; No. 23). Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. https://edepot.wur.nl/39574