Aanpassing graadmeter natuurwaarde voor het agrarisch gebied

C.J. Grashof-Bokdam, J.Y. Frissel, H.A.M. Meeuwsen, M.J.S.M. Reijnen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Aangezien het agrarische grondgebruik sterk is geïntensiveerd, zijn veel soorten planten, dagvlinders en vogels in het agrarisch gebied steeds meer afhankelijk van (half) natuurlijke elementen als houtwallen, slootkanten, perceelsranden en wegbermen (groenblauwe dooradering). Binnen het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) is een graadmeter natuur ontwikkeld voor het agrarisch gebied, maar hierbij wordt de biodiversiteit-bijdrage van lijnvormige elementen slechts impliciet meegenomen. In dit onderzoek wordt nagaan of de huidige graadmeter, zonder expliciete aandacht voor lijnvormige landschapselementen, leidt tot een onjuiste biodiversiteitwaarde dan wel veronachtzaming van een belangrijke beleidsspeerpunt
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages54
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.72

Keywords

  • nature conservation
  • natural value
  • agricultural land
  • measurement systems
  • field margins

Cite this