Aangepast beheer en onderhoud en kleinschalige maatregelen in beken

Ralf Verdonschot, Ellis Penning, Koen Berends, Jonas Schoelynck, Rosanne Reitsema, Piet Verdonschot

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Veranderingen in het beheer en onderhoud en het uitvoeren van kleinschalige herinrichtingen in beken zouden positief kunnen bijdragen aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit, waardoor doelen voor water en natuur (o.a. Kaderrichtlijn Water en Natura 2000) kunnen worden gerealiseerd. Door in te spelen op de aanwezige natuurlijke (systeem)processen op een locatie kunnen aanpassingen in beheer en onderhoud en kleinschalige herinrichting bijdragen aan een verhoging van de ruimtelijke en temporele habitatvariatie en –stabiliteit en aan de biodiversiteit. Het doel van het project ’Aangepast beheer en onderhoud en kleinschalige maatregelen in beken’ is het opstellen van gedifferentieerde richtlijnen voor een effectief en kostenefficiënt kleinschalig beheer en onderhoud van beeksystemen (beek en beekdal), gebruikmakend van of inspelend op natuurlijke processen, al dan niet ondersteund door aanvullende (kleinschalige) inrichtingsmaatregelen.
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherVBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
Number of pages239
Publication statusPublished - 2021

Cite this