Aan de slag met erosie : ploegloze grondbewerking in beweging 2005

J.G.M. Paauw

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2004 is er op Proefboerderij Wijnandsrade een demonstratie gestart in het kader van de erosiebestrijding. Het doel van deze demonstratie is om kleine en middelgrote akkerbouwers, als ook rundveehouders met maïsteelt, te stimuleren erosiebeperkende maatregelen op het eigen bedrijf uit te voeren. Het is de bedoeling dat ze dan gebruik maken van trekkers en machines die op het eigen bedrijf aanwezig zijn. Er zijn twee demonstraties opgezet. In één demonstratie wordt gewerkt met een vruchtwisseling van aardappelen, graan, suikerbieten en snijmaïs. Daarnaast is een demonstratie met de continuteelt van snijmaïs. In 2005 waren er in zomergerst, aardappelen, suikerbieten en snijmaïs geen of slechts enkele betrouwbare verschillen tussen de objecten. Erosiebeperkende grondbewerkingen lieten dan meestel een beter resultaat zien dan ploegen. Dit betekent dat het voor de opbrengst niet uitmaakt op welke wijze de grond bewerkt wordt. Uit oogpunt van erosie is het dan verstandig te kiezen voor een grondbewerking die weinig erosie veroorzaakt. De resultaten van 2005 bieden goede perspectieven voor erosiebestrijdende grondbewerkingen op de kleine en middelgrote akkerbouwbedrijven en rundveebedrijven.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente
Number of pages24
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • erosion control
  • tillage
  • reduced tillage
  • ploughing
  • arable farming
  • maize
  • cattle husbandry
  • zuid-limburg
  • field tests

Cite this