Aalonderzoek Hoogheemraadschap van Delfland: groei en verspreiding van rode aal (Anguilla anguilla) 2022: Data rapportage

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van Europese aal (Anguilla anguilla) in haar beheergebied. Zo is er geïnvesteerd in het passeerbaar maken van kunstwerken voor vis. Ook is met de lokale beroepsvisserij overeengekomen te stoppen met aalvisserij in het gehele beheergebied van Delfland voor de periode 2017 t/m 2022 en te investeren in de ontwikkelingen van aal in het gebied door o.a. het doen van onderzoek. Op 14 juli 2022 is met de beroepsvisser overeengekomen om definitief te stoppen met de aalvisserij in heel Delfland en dat HHD geen aalvisrechten meer verhuurt. De huidige studie betreft een merk-terugvangstexperiment van rode aal in vijf deelgebieden in boezemwater van HHD: Berkelse Zweth (BZ), Nieuwe Water (NW), Vlaardingse Vaart (VV), Boonervliet (BV) en het Verversingskanaal (VK) nabij gemaal Schoute. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van variatie in groei en verspreiding van rode aal in het beheergebied. In 2017 (jaar 1) en 2018 (jaar 2) zijn in totaal 1008 rode alen van een 12 mm PITtag voorzien. Het onderzoek wordt in het veld uitgevoerd door visserijbedrijf W. den Boer met ondersteuning van vrijwilligers van de Hengelsportvereniging SVBD (Sport Visserij Belangen Delfland), GHV / Groene Hart en medewerkers van het HHD. Wageningen Marine Research begeleidt het onderzoek. Deze rapportage betreft een verslaglegging van het zesde en laatste onderzoeksjaar 2022. De werkzaamheden van de eerste vijf jaren zijn in aparte rapportages gepubliceerd. In het zesde jaar is geprobeerd om de alen die in jaar 1 en jaar 2 zijn gemerkt terug te vangen en opnieuw op te meten op lengte. Over alle jaren heen zijn 382 gemerkte alen één of meer keer teruggevangen, incl. terugvangsten een aantal dagen na het merken. In 2022 zijn in totaal 1169 alen (inc. terugvangsten en schieraal) gevangen, waarvan 34 verschillende alen van de 1008 gemerkte rode alen. Er zijn geen gemerkte alen terug gevangen in een ander gebied dan het deelgebied waar ze zijn gemerkt. De groeisnelheid over alle onderzoeksjaren en alle gebieden van de alen die zijn teruggevangen, ligt op 42 mm per jaar en er is significante variatie tussen de gebieden. Op basis van de teruggekoppelde data is de gemiddelde groeisnelheid bij het Nieuwe Water het hoogst met 64 mm per jaar. De laagste gemiddelde groei wordt gemeten in het Verversingskanaal (31 mm/jaar), gevolgd door het Boonervliet/Vlaardingse Vaart (40 mm/jaar) en Berkelse Zweth (51 mm/jaar). Tussen jaren zit over alle data gezien geen significant verschil in gemiddelde groeisnelheid. Aanbevolen wordt een diepteanalyse van de groei van de rode alen en populatieopbouw te doen en de resultaten daarvan te vergelijken met andere vergelijkbare onderzoeken in Nederland (DAK project) of elders. Ook wordt aanbevolen een koppeling te maken met de glasaalonderzoeken die recentelijk zijn uitgevoerd bij bijvoorbeeld gemaal Schoute of later in 2023 langs de Nieuwe Waterweg uitgevoerd gaan worden en hierbij ook aanvullende modelberekeningen te maken om inzicht te krijgen in de potentiële hoeveelheid rode aal en uitrek van startende schieraal.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages22
DOIs
Publication statusPublished - Oct 2022

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C064/22

Cite this