Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1941

Een statistisch onderzoek over de factoren, welke invloed uitoefenen op de kwaliteit van de Nederlandsche boter

Pasveer, A., 1941, Wageningen: Veenman. 132 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Grondtemperaturen te Groningen

de Vries, O., Hetterschij, C. W. G., Braak, C. & Visser, S. W., 1941, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47(9)A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het sociaal - economisch onderzoek der N.E.T.O. : inleiding gehouden door E.W. Hofstee, op een bijeenkomst der Economisch - Technologische instituten, op 23 september 1941, te Groningen

Hofstee, E. W., 1941, Unknown Publisher. 20 p. (Rapport / Noordelijke economisch-technologische organisatie voor Drenthe en Groningen; no. 78)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kalktrappenproef 1940 op tomaten

Pattje, D. J., 1941, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 14 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Lysimeter-onderzoekingen aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen en elders: De scheikundige samenstelling van het drainwater

Maschhaupt, J. G. & ten Have, J., 1941, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 364 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47 (4) A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nitrageenproef, 1940

Pattje, D. J., 1941, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 5 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Nota, inzake de waardeering van het gebruiksvee in den landbouw in verband met de bepaling van de bedrijfsresulaten

Horring, J., 1941, Den Haag: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoekingen over virus-ziekten in bloembolgewassen

van Slogteren, E. & de Bruyn Ouboter, M. P., 1941, Wageningen: Veenman. 2 p. (Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse; no. no. 63; 65)(Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool; no. dl. 45, verh. 3-4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoekingen over zuring en aromavorming bij practijkzuursels, in gebruik bij de boterbereiding, en methoden van onderzoek van zuursels

van Beynum, J. & Pette, J. W., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. 64 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de kosten, verbonden aan het afleveren van consumptie-aardappelen

Anonymous, 1941, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 4 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten in het oogstjaar 1942

Anonymous, 1941, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den huidigen kostprijs van varkensvleesch

Anonymous, 1941, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 5 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Oogstanalyse I : orientatie bij erwten

Wellensiek, S. J., 1941, Wageningen: LH. 29 p. (Mededeelingen van de Landbouwhogeschool; no. dl. 45, verh. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de groeistoffen en hare toepassing in den tuinbouw, in het bijzonder bij het stekken

van der Lek, H. A. A. & Krijthe, E., 1941, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij. 114 p. (Mededeelingen van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst; no. no. 25)(Mededeling / Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt; no. no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de mogelijkheid om den zuurgraad van den grond aan de hand der onkruidvegetatie te beoordeelen : een statistisch onderzoek over akkeronkruiden op zand - en dalgrond in verband met de pH van den grond

Goedewaagen, M. A. J., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. 89 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over den invloed van het zouten op de stevigheid en de vochtverdeeling van boter

Mulder, H., 1941, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 22 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over het gehalte van hooi en stroo aan carotine

Dijkstra, N. D. & Brouwer, E., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. 24 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over mastitis veroorzakende streptococcen

van der Scheer, A. F., 1941, Rotterdam: Wyt. 196 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Plantenanatomie handleiding

Reinders, E., 1941, Wageningen: LH. 304 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Proef met verschillende organische meststoffen in kas II, 1940-1941

Anonymous, 1941, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 11 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Proefnemingen omtrent inkuilen

de Ruyter de Wildt, J. C., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Propionzuurbacterien in Goudsche en Edammer kaas

van Beynum, J. & Pette, J. W., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. 59 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. 47.14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rapport van het onderzoek naar de kosten, verbonden aan het bewaren van consumptie-aardappelen

Anonymous, 1941, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 2 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rapport van het onderzoek naar den kostprijs van gerepeld vlas voor den oogst 1941

Anonymous, 1941, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rapport van het onderzoek naar den kostprijs van koolzaad voor den oogst 1942

Anonymous, 1941, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 2 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Resultaten van een serie kalium - natrium proefvelden

de Willigen, A. H. A., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. 57 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sortimentsbeperking in de boomteelt

Venema, H. J., 1941, In : Nederlandsche boomkweker. 1, 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Studien over de bodemkunde van Nederlandsch-Indie

Edelman, C. H., 1941, Wageningen: Veenman. 416 p. (Publicatie / Fonds Landbouw Export Bureau 1916-1918; no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Studies over het gebruik van grasland

Frankena, H. J., 1941, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,15; 50,10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Toelichting bij de kostprijsberekening van fabrieksaardappelen en aardappelmeel in de Veenkoloniën voor de oogstjaren 1939, 1940 en 1941

Anonymous, 1941, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 3 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Über einige Waldgesellschaften der Insel Seeland (Dänemark) : Beitrag zur Kenntnis der regionalen Verbreitung einiger Waldassoziatonen

Sissingh, G., 1941, Wageningen: Veenman. 30 p. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen; no. dl. 45, verhandeling 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag van de bedrijfsresultaten van grasdrogerijen in 1940

Frankena, H. J. & Bosch, S., 1941, Wageningen: H. Veenman & Zonen. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verslag van maaitijds - hoeveelheden - proeven in Overijssel 1934 - 1938

Frankena, H. J., 1941, 's-Gravenhage: [s.n.]. 60 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 47,1)(Over stikstofbemesting op grasland; no. no. 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voortgezet onderzoek over den invloed van strenge koude op de graszode

de Vries, D. M., 1941, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 53, p. 442-453

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond: Algemeene beschouwing van het probleem van de detailontwatering en de infiltratie door middel van parallel loopende drains, greppels, slooten en kanalen

Hooghoudt, S. B., 1940, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen der rijkslandbouwproefstations; no. no. 46, 14 B)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De bestrijding van kwade koppen in vlas

de Jonge, L. J. A., 1940, In : RK boeren- en tuindersstand. 4 apr.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De drooggewichtsanalytische methode van botanisch graslandonderzoek voor beweid land

de Vries, D. M., 1940, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 19 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 46(1)A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De economische structuur van het Oldambt

Hofstee, E. W., 1940, In : Tijdschrift voor het onderwijs in de aardrijkskunde. 18, 5, p. 98-102

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Open Access

De invloed van de voeding van het vee op de besmetting der melk met boterzuurbacterien

van Beynum, J. & Pette, J. W., 1940, 's-Gravenhage: [s.n.]. 11 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 46,9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ontwikkeling der knoppen van enkele voorjaarsgewassen: (Galtonia candicans Dcne en Anemone coronaria L)

Krijthe, N., 1940, Wageningen: Veenman. 26 p. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool; no. dl. 44, verhandeling 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De S.I.G.M.A., 1930-1940

Venema, H. J. & Vlieger, J., 1940, In : Vakblad voor biologen. 21, p. 257-270

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De stevigheid van boter uit zoeten room, vergeleken met die van boter uit zuren room bereid

Mulder, H., 1940, 's-Gravenhage: [s.n.]. 8 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 46,5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De vatbaarheid voor stuifbrand van in Nederland verbouwde of beproefde rassen van tarwe en gerst

Oort, A. J. P., 1940, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool; no. dl. 44, verhandeling 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een methode voor het aantoonen van boterzuurbacterien, speciaal geschikt voor het onderzoek van melk

van Beynum, J. & Pette, J. W., 1940, 's-Gravenhage: [s.n.]. 18 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 46,8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de aspergillus - methode voor de bepaling van phosphorzuur en kali in de grond

Gerretsen, F. C. & Blumendal, N., 1940, 's-Gravenhage: Directie van den Landbouw. 85 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 46,4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een snelle methode ter afzondering van het vet uit melk voor het bepalen van de refractie en van andere eigenschappen van dit vet

Mulder, H., 1940, 's-Gravenhage: [s.n.]. 10 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 46,13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het rhodaangetal van Nederlandsche fabrieksboter

Mulder, H., 1940, 's-Gravenhage: [s.n.]. 10 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 46,11)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access