Find Research Outputs

Search concepts
Selected filters
1943

Een mathematisch-statistische studie over de nauwkeurigheid van het organoleptisch onderzoek van boter

Posthumus, G., 1943, Zutphen: Thieme. 122 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

Een onderzoek naar bodemstructuur en wortelontwikkeling

Visser, W. C. & Goedewaagen, M. A. J., 1943, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 55, p. 405-432

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Grondonderzoek naar fosfaat en kalitoestand op grasland

van der Paauw, F., 1943, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 98 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 49, 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inleiding in het groeistofvraagstuk. Voordracht gehouden tijdens den vacantiecursus der Landbouw Hoogeschool te Wageningen op 28-30 Augustus 1942

Reinders - Gouwentak, C. A., 1943, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 55, p. 470-484

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Onderzoekingen betreffende eenige kalktoestands - karakteristieken

Visser, W. C., 1943, 's-Gravenhage: [s.n.]. 60 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 49,3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de kosten van het bewaren van consumptie- en pootaardappelen

Anonymous, 1943, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 28)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1943

Anonymous, 1943, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de kostprijzen van pootaardappelen, oogst 1944 : Deel A, berekening van de kostprijzen van enkele rassen en klassen

Anonymous, 1943, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 25 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 31)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar den kostprijs van hooi in 1943

Anonymous, 1943, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 29)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de verandering van het loonpeil in den Nederlandschen landbouw in het tijdvak van 1939 tot en met 1943

Anonymous, 1943, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 76 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar waarschijnlijke financieele resultaten van kleine landbouwbederijven onder de huidige omstandigheden in eenige belangrijke gebieden

Anonymous, 1943, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 16 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de bijvoedering van het melkvee in de weide met copra, voederbieten en aardappelen, in verband met de stevigheid van de geproduceerde boter

Brouwer, E., Dijkstra, N. D. & Frens, A. M., 1943, 's-Gravenhage: [s.n.]. 60 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 49,10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over den invloed van toediening van basen op de verteerbaarheid van mineraal - zuur - silage

Dijkstra, N. D., 1943, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 37 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 49, 12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over de ongunstige voederwerking van rauwe aardappelen bij mestvarkens

Frens, A. M., 1943, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 30 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 49, 14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Overzicht van de historische ontwikkeling van den kassenbouw en de kasverwarming

van den Muijzenberg, E. W. B., 1943, Wageningen: [s.n.]. 11 p. (Mededeeling / Instituut voor tuinbouwtechniek, i.o.; no. no. 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Overzicht van de prijzen en de kostprijzen der voornaamste akkerbouwproducten van oogst 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 en 1943

Anonymous, 1943, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 20 p. (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut; no. no. 24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Proef met vroege aardappelrassen op een proefveld te 's-Gravenzande 1942

Eversdijk, M. S., 1943, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 9 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Proef met vroege aardappelrassen op een proefveld te 's-Gravenzande 1943

Eversdijk, M. S., 1943, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 10 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Proef met zoutgietwater op tomaten, 1942

Eversdijk, M. S., 1943, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 12 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Proefnemingen over ensileering [ensileeren] met mierenzuur

de Ruyter de Wildt, J. C. & Dijkstra, N. D., 1943, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 49,7; 49,13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Verschillen in de behandeling van landbouw en industrie in de overheidspolitiek

Horring, J., 1943, 's-Gravenhage: Landbouw-Economisch Instituut. 10 p. (Nota / Landbouw-Economisch Instituut; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag omtrent de eiwitwerking van ureum en ammoniumlactaat bij melkkoeien

Brouwer, E., Frens, A. M. & Stonebrink, D., 1943, 's-Gravenhage: Rijksuitgeverij. 153 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 49, 11 (G))

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verzamelde rapporten van proeven inzake het bewaren en het koelen van uien, 1940 - 1942

van Hiele, T., van Stuivenberg, J. H. M. & Mathot, H. J., 1943, Wageningen: [s.n.]. 56 p. (Mededeelingen en overdrukken van het Instituut voor onderzoek op het gebied van verwerking van fruit en groenten; no. reeks 1, no. 9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voederproef met graslandproducten, zonder gebruikmaking van eenig krachtvoeder, bij melkvee

Dijkstra, N. D., 1943, 's-Gravenhage: [s.n.]. 35 p. (Verslagen landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 49,2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vorstschaderapport, 1938 - 1939

Astrego, J. J., 1943, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 42 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access
Open Access

Bemestingsproef op druiven, 1932

Eversdijk, M. S., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 16 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Bemestingsproef op druiven met zg. Chileensche kalisalpeter 1934-1935

Eversdijk, M. S., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 7 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Bergcultuurgronden op Java: Typen, Onderhoud, Beoordeling, Verbetering

de Geus, J. G., 1942, Wageningen: H. Veenman & Zonen. 119 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De bepaling van phosphatiden in karnemelk

Mulder, H., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 20 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,12)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De beteekenis van cultuurplannen voor den inheemschen landbouw op Java en Madoera

Lammers, W., 1942, Wageningen: Veenman. 15 p.

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Open Access

De bloemaanleg van Iris Tingitana Boiss. et Reuter

Luyten, I., 1942, Wageningen: Veenman. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen; no. dl. 46, verhandeling 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De granulaire samenstelling van Nederlandsche grondsoorten

de Vries, O., 1942, Den Haag: Algemene Landsdrukkerij. 143 p. (Verslagen landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48(11)A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van de voedering beneden de normen van Lars Frederiksen op de produktie van melkkoeien gedurende het eerste gedeelte der lactatieperiode

Dijkstra, N. D., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 36 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De invloed van groeistoffen op de rijping en op de houdbaarheid van vruchten bij bewaring in het koelhuis

van Stuivenberg, J. H. M., 1942, Wageningen: [s.n.]. 32 p. (Mededeelingen en overdrukken. Instituut voor onderzoek op het gebied van verwerking van fruit en groenten; no. reeks 1, no. 8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De jaarlijkse en dagelijkse gang van het daglicht in Nederland

Reesinck, J. J. M. & Vries, D. A., 1942, Wageningen: Veenman. 24 p. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen; no. dl. 46, verhandeling 1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De kenschetsing van den kalktoestand door een combinatiecijfer : de Irb-waarde

Visser, W. C., 1942, Groningen: Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig Instituut. 29 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48 (1) A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De terminologie van de bloemaanleg der bloembolgewassen

Beyer, J. J., 1942, Wageningen: Veenman. 16 p. (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen; no. dl. 46, verhandeling 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De verdamping van een komkommerplant 1939

Eversdijk, M. S., 1942, Naaldwijk: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas. 8 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

Open Access

Een bibliotheek als levend onderdeel van een instelling van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting

de Haan, H., 1942, In : Landbouwkundig Tijdschrift. 54, p. 143-158

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Eenige proeven over den invloed van den dispersiegraad van roomvet op de kristallisatie van dat vet

Mulder, H., 1942, 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij. 2 p. (Verslagen landbouwkundige onderzoekingen; no. No. 48 (8) C; No. 51 (5) C)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een onderzoek naar de kali- en fosforzuurhuishouding van de Groninger klei- en zavelgronden

Visser, W. C., 1942, Groningen: Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig Instituut. 259 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48 (3) A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een vakkenproef over den invloed van verschillende waterstanden op den grasgroei bij drie grondsoorten

Frankena, H. J. & Goedewaagen, M. A. J., 1942, 's-Gravenhage: [s.n.]. 55 p. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen; no. no. 48,6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enkele monstrueuse kegels van coniferen

Venema, H. J., 1942, Gedenkboek J. Valckenier Suringar : 24 december 1864 - 17 october 1932 : gewijd aan de nagedachtenis van prof. dr. J. Valkenier Suringar, leeraar aan de voormalige Rijks hoogere land - , tuin - en boschbouwschool en hoogleraar aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen van 1 april 1899 tot 1 januari 1925. Jeswiet, J. (ed.). Wageningen: N.D.V., p. 237-259

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access

Enkele opmerkingen over de economische structuur van Drenthe en Groningen

Hofstee, E. W., 1942, Groningen-Drenthe in den opgang. Groningen, p. 17-22

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Open Access